1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania parametrów immunochemicznych oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej.

Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 84-100 Puck, ul. 1 Maja
 • Telefon/fax: tel. 58 673 09 12 , fax. 58 673 22 81
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. 1 Maja
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 58 673 09 12, fax. 58 673 22 81
  REGON: 30822900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpuck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania parametrów immunochemicznych oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania parametrów immunochemicznych oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ilości zawiera załącznik nr 5a i 5b do SIWZ – formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną