„DOSTAWA CIĄGNIKA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SPRZĘTOWYM DO WYKONYWANIA ROBÓT UTRZYMANIOWYCH NA DROGACH W SKŁAD, KTÓREGO WCHODZĄ: 1/ RAMIĘ HYDRAULICZNE. 2/ GŁOWICA DO KOSZENIA TRAW I KRZAKÓW W PASIE DROGOWYM. 3/ GŁOWICA DO WYCINKI KRZAKÓW I GAŁĘZI. 4/ KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Daleka
 • Telefon/fax: tel. 74 81 51 657 , fax. 74 81 53 541
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 74 81 51 657, fax. 74 81 53 541
  REGON: 89072384100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp-zabkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „DOSTAWA CIĄGNIKA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SPRZĘTOWYM DO WYKONYWANIA ROBÓT UTRZYMANIOWYCH NA DROGACH W SKŁAD, KTÓREGO WCHODZĄ: 1/ RAMIĘ HYDRAULICZNE. 2/ GŁOWICA DO KOSZENIA TRAW I KRZAKÓW W PASIE DROGOWYM. 3/ GŁOWICA DO WYCINKI KRZAKÓW I GAŁĘZI. 4/ KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika oraz sprzętu (ramię hydrauliczne, głowica do koszenia traw i krzaków, głowica do wycinki krzaków i gałęzi, kosiarka bijakowa tylno-boczna) dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. Szczegółowy opis techniczny dla sprzętu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówieni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną