Postępowanie przetargowe w ramach: Pilotażowego programu realizowanego w Powiecie Grajewskim pn.: „Rehabilitacja 25 plus”, dofinansowanego ze środków PFRON.

Zespół Szkół Specjalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 19-200 Grajewo, ul. Ełcka
 • Telefon/fax: tel. 086 272 31 15 , fax. 086 272 31 15
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Specjalnych
  ul. Ełcka 11
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 086 272 31 15, fax. 086 272 31 15
  REGON: 71961300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zss.st.grajewo.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie przetargowe w ramach: Pilotażowego programu realizowanego w Powiecie Grajewskim pn.: „Rehabilitacja 25 plus”, dofinansowanego ze środków PFRON.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń: 1.Zestaw do terapii -podłoga interaktywna Magiczny Dywan 2.AVS PSIO PRO (min. 20 programów do światłoterapii) 3.Skaner 4.Kuchenka elektryczna 5.Okap kuchenny 6.Lodówka 7.Piec do pieczenia pizzy i chleba
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną