„Budowa budynku kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu (stan surowy otwarty)”.

Gmina Tarnów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Tarnów
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 014 688 01 34 , fax. 014 688 01 03
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnów
  ul. Krakowska 19
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 688 01 34, fax. 014 688 01 03
  REGON: 55005400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa budynku kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu (stan surowy otwarty)”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmował będzie m.in. : 1) wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych, 2) budowa ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych z pustaków ceramicznych, 3) wykonanie więźby dachowej, 4) wykonanie pokrycia dachowego z blachy cynkowo – tytanowej na rąbek stojący w kolorze grafitowym, 5) wykonanie posadzek cementowych wraz z izolacjami, 6) wykonanie fragmentu instalacji wod – kan.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną