DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNEJ ALTANY ŚMIETNIKOWEJ

Gmina Izabelin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Izabelin
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-080 Izabelin, ul. 3 Maja
 • Telefon/fax: tel. 22 722 89 30 , fax. 22 722 80 06
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Izabelin
  ul. 3 Maja 42
  05-080 Izabelin, woj. mazowieckie
  tel. 22 722 89 30, fax. 22 722 80 06
  REGON: 13271861000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gmina.izabelin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNEJ ALTANY ŚMIETNIKOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy elektronicznej altany śmietnikowej, przeznaczonej do segregacji odpadów komunalnych, na potrzeby mieszkańców gminy Izabelin, wraz z wykonaniem montażu altany w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie gminy. Podstawowe parametry funkcjonalne przedmiotu zamówienia: 1) Konstrukcja z lekkich profili stalowych i tworzywa sztucznego; 2) Wymiary (wys./dł./szer.) ok. 2,5 m x 5,0 m x 2,5 m; 3) Wnętrze zapewniające możliwość umieszczenia 6 pojemników 1100 l oraz 2 pojemników 360 l; 4) Blokada wrzutni sterowana systemem informatycznym, kontrolującym również zapełnienie pojemników; 5) System wyposażony w czytnik kart, obsługiwany przez mieszkańca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną