Dostawa komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokujących

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-805 Warszawa, Chmielna
 • Telefon/fax: tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
  Chmielna 132/134
  00-805 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70, fax. -
  REGON: 36476052000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokujących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokujących, w podziale na trzy części: 1) Część nr 1 – Dostawa monitorów: Zakres dostawy obejmuje dostawę sprzętu w następującej ilości: a) Monitor – 45 szt. 2) Część nr 2 – Dostawa notebooków typ A wraz ze stacjami dokującymi: Zakres dostawy obejmuje dostawę sprzętu w następującej ilości: a) Notebook typ A – 35 szt.; b) Stacja dokująca – kompatybilna z laptopem typu A - 35 szt. 3) Część nr 3 - Dostawa notebooków typ B wraz ze stacjami dokującymi: Zakres dostawy obejmuje dostawę sprzętu w następującej ilości: a) Notebook typ B – 10 szt.; b) Stacja dokująca – kompatybilna z laptopem typu B - 10 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną