Dostawa materiałów eksploatacyjnych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (22) 37 20 260 , fax. +48 (22) 37 20 295
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (22) 37 20 260, fax. +48 (22) 37 20 295
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wody.gov.pl, http://gliwice.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa materiałów eksploatacyjnych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach” Przedmiot zamówienia podzielony jest na 8 części: Cz.1 Dostawa części zamiennych i akcesoriów do sprzętu koszącego Cz.2 Dostawa pozostałych części zamiennych Cz.3 Dostawa smarów, olejów i innych płynów Cz.4 Dostawa lin i akcesoriów do lin Cz.5 Dostawa farb i innych artykułów budowlanych Cz.6 Dostawa narzędzi i akcesoriów Cz.7 Dostawa elementów stalowych Cz.8 Dostawa węży i przewodów hydraulicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42675100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną