Dostawa mebli i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Andersa 162A w Wałbrzychu

Gmina Wałbrzych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wałbrzych
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki
 • Telefon/fax: tel. 74 64 44 972; 74 64 44 980, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych
  Pl. Magistracki 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 64 44 972; 74 64 44 980, , fax. -
  REGON: 57959500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Andersa 162A w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mebli i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Andersa 162A w Wałbrzychu. Zakres zamówienia obejmuje: dostawę mebli i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego wraz z rozładunkiem, montażem, instalacją, podłączeniem i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkolenia osób wskazanych przez użytkownika obiektu. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: a) umowa, b) dokumentacja projektowa opracowana przez: Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. Maria Gajda – Kucharz z siedzibą przy ul. Domańskiego 40, 45-819 Opole (w zakresie technologii kuchni), c) zakres dostawy – zestawienie wyposażenia d) specyfikacja techniczna urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39141000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną