Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki
 • Telefon/fax: tel. 523 498 400
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  ul. Glinki 86
  85-861 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 498 400
  REGON: 90585370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppsp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz oraz Tylna Góra gmina Koronowo (ok.30% szacowanej ilości asortymentu) zgodnie z wykazem przedstawionym w załączniku nr 6, 7 i 8 do specyfikacji. Podane ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie i nie muszą być zakupione w całości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną