Dostawa oleju napędowego w roku 2020

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 78-320 Połczyn Zdrój, ul. Wardyń Górny
 • Telefon/fax: tel. 094 716 29 38
 • Data zamieszczenia: 2019-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
  ul. Wardyń Górny 35
  78-320 Połczyn Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 716 29 38
  REGON: 33144069400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (partiami w ilościach nie większych niż 4 000 dm3 jednorazowo) wraz z transportem w łącznej ilości do 128 000 dm3 w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną