Dostawa sprzętu do odśnieżania boiska i utrzymania terenów zielonych wokół COS-OPO w Szczyrku

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-370 Szczyrk, ul. Plażowa
 • Telefon/fax: tel. 338 178 441 , fax. 338 179 793
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
  ul. Plażowa 8
  43-370 Szczyrk, woj. śląskie
  tel. 338 178 441, fax. 338 179 793
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu do odśnieżania boiska i utrzymania terenów zielonych wokół COS-OPO w Szczyrku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do odśnieżania boiska i utrzymania terenów zielonych wokół COS-OPO w Szczyrku. Ciągnik rolniczy stanowiący przedmiot zamówienia wraz z osprzętem stanowiącym jego wyposażenie musi być fabrycznie nowy tj. wyprodukowany w 2020roku (dotyczy ciągnika i każdego elementu jego wyposażenia), posiadać certyfikat zgodności z normami CE posiadać homologację dopuszczającą do rejestracji ciągnika na rynek polski, być dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przystosowany do pracy w warunkach górskich. Szczegółowy opis został zawarty w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną