DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO SZKÓŁ POWIATU KRAKOWSKIEGO

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-111 Kraków, Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 123577571
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
  Piłsudskiego 29
  31-111 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 123577571
  REGON: 12253991900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcreidn.powiat.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO SZKÓŁ POWIATU KRAKOWSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do szkół Powiatu Krakowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 2 (2a i 2b) do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym. 2. Produkty, będące przedmiotem zamówienia należy dostarczyć od poszczególnych szkół, według załącznika numer 2 (2a i 2b) do SIWZ – formularza asortymentowo-cenowego. 3. Koszt dostawy wraz z wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego pokrywa we własnym zakresie Wykonawca. 4. Wykonawca dostarczy oraz przekaże pracownikowi dokonującemu odbioru ze strony Zamawiającego sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentacją użytkową, gwarancją, płytami instalacyjnymi, sterownikami, certyfikatami itp. 5. Lista szkół: 5.1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Krakowska 15, 32-065 Krzeszowice [ZSP Krzeszowice]; 5.2. Zespół Szkół Techniczno –Ekonomicznych, ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-050 Skawina [ZSTE Skawina]. 6. Produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być: 6.1. fabrycznie nowe; 6.2. wolne od wad fizycznych i prawnych; 6.3. dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta; 6.4. dostarczone wraz z kompletem standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej; 6.5. zgodne z odpowiednimi normami i innymi wymaganiami formalnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną