Dostawa sprzętu komputerowego oraz aktualizacja oprogramowania graficznego i rozbudowa posiadanych licencji pakietu biurowego dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska
 • Telefon/fax: tel. 914 315 200, , fax. 914 315 204
 • Data zamieszczenia: 2019-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie
  ul. Staromłyńska 27
  70-561 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 315 200, , fax. 914 315 204
  REGON: 27686000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.muzeum.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz aktualizacja oprogramowania graficznego i rozbudowa posiadanych licencji pakietu biurowego dla Muzeum Narodowego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz aktualizacja oprogramowania graficznego i rozbudowa posiadanych licencji pakietu biurowego dla Muzeum Narodowego w Szczecinie” a w szczególności: 1. Komputer typu ALL-In-One 13 2. Komputer stacjonarny 1 3. Komputer przenośny 2 4. Aktualizacja posiadanych 11 licencji pakietu Corel Draw Graphic Suite X4 do aktualnych wersji 11 5. Rozbudowa posiadanych licencji pakietu biurowego Microsoft Office Standard 7 6. Rozbudowa posiadanych licencji pakietu biurowego Microfoft Office Proffessional 2 7. Napęd DVD podłączony na USB 3 8. Lista rack PDU do szaf dystrybucyjnych 2 9. Punkt dostępowy Wi-Fi 2 10. Przełącznik sieciowy dystrybucyjny z funkcją PoE 2 11. UPS RACK do szafy dystrybucyjnej 2 12. Inteligentne gniazdo elektryczne 8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną