Dostawa sprzętu komputerowego, w tym wyposażenia serwerowni i zestawu wideokonferencyjnego na potrzeby Narodowego Centrum Operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej (SSAC-PL)

Polska Agencja Kosmiczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polska Agencja Kosmiczna
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-172 Gdańsk, Trzy Lipy
 • Telefon/fax: tel. 58 500 87 60, 22 182-25-25 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Kosmiczna
  Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 500 87 60, 22 182-25-25, fax. -
  REGON: 36099222100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pak.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, w tym wyposażenia serwerowni i zestawu wideokonferencyjnego na potrzeby Narodowego Centrum Operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej (SSAC-PL)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego, w tym wyposażenia serwerowni i zestawu wideokonferencyjnego na potrzeby Narodowego Centrum Operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej (SSAC-PL). Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 (trzy) niżej wymienionych części: Część I – Serwerownia Część II – Sprzęt komputerowy Część III - Zestaw wideokonferencyjny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), w którym odpowiednio został opisany przedmiot zamówienia dla każdej z części (tj. w Załącznikach Nr: 1a dla Części I, 1b dla Części II, 1c dla Części III).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną