dostawa zestawów komputerowych, monitorów, komputerów przenośnych oraz akcesoriów komputerowych

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
 • Województwo: warszawskie
 • Adres: 02-525 Warszawa, ul. św. Andrzeja Boboli
 • Telefon/fax: tel. 0-22 234-85-89 , fax. 0-22 849-99-36
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
  ul. św. Andrzeja Boboli
  02-525 Warszawa, woj. warszawskie
  tel. 0-22 234-85-89, fax. 0-22 849-99-36
  REGON: 15543300000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa zestawów komputerowych, monitorów, komputerów przenośnych oraz akcesoriów komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa zestawów komputerowych, monitorów, komputerów przenośnych oraz akcesoriów komputerowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną