Nadbudowa i przebudowa łącznika w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Wejherowie przy ul. Budowlanych 2

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 84-200 Wejherowo, Budowlanych
 • Telefon/fax: tel. 586 724 451, , fax. 586 724 451
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego
  Budowlanych 2
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 586 724 451, , fax. 586 724 451
  REGON: 19921400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzs3.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadbudowa i przebudowa łącznika w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Wejherowie przy ul. Budowlanych 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Nadbudowa i przebudowa łącznika w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Wejherowie przy ul. Budowlanych 2”. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną