Naprawa barierek zewnętrznych na terenie kompleksu w m. Radoszki

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, Anieli Krzywoń
 • Telefon/fax: tel. 261 162 504, , fax. 261 162 506
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie
  Anieli Krzywoń 1
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 261 162 504, , fax. 261 162 506
  REGON: 18069282800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://33wog.wp.mil.pl/pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa barierek zewnętrznych na terenie kompleksu w m. Radoszki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawa barierek zewnętrznych na terenie kompleksu w m. Radoszki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną