„Naprawa dachu budynku rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże-Dary Mysłowice-Wesoła I” Ruch KWK Boże Dary.”

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Naprawa dachu budynku rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże-Dary Mysłowice-Wesoła I” Ruch KWK Boże Dary.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Naprawa dachu budynku rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże-Dary Mysłowice-Wesoła I” Ruch KWK Boże Dary.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną