Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulic w gm. Kosakowo

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Żeromskiego 69
  81-198 Kosakowo, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kosakowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulic w gm. Kosakowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Kosakowo. 2. Przedmiot został podzielony na 8 części zamówienia i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia dróg: Część 1 – Dębogórze ul. Wiosenna Część 2 – Kosakowo ul. Skalniakowa Część 3 – Mechelinki ul. Na zboczu Część 4 – Mosty ul. Cedrowa Część 5 – Mosty ul. Limbowa Część 6 – Mosty ul. Leśna (sięgacz) Część 7 – Pierwoszyno ul. Jabłoniowa (sięgacz) Część 8 – Pogórze ul. Dorsza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną