Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej”

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego
 • Telefon/fax: tel. 412 524 451 , fax. 412 524 451
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Konarskiego 20
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 524 451, fax. 412 524 451
  REGON: 29994398800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.skarzyski.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ wraz z orientacją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną