Prace remontowe w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 126 624 413 , fax. 126 624 410
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21
  31-120 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 624 413, fax. 126 624 410
  REGON: 18150000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://urk.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podanym niżej podziałem na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Zadanie nr 1. Prace w pomieszczeniach: 139-140, 413, 013, -041, 417, 505-507, 514, 514a, 515, 516, 702-707. Zadanie nr 2. Prace w pomieszczeniach: -051, -047, -048, -011, -030a. Zadanie nr 3. Prace w pomieszczeniach: 110, 112, 411, 412, 420, 603, 604, 605, 606. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Zadanie nr 1: a) remont sali dydaktyczno-laboratoryjnej 139 – 140; b) remont pokoju nr 413; c) remont sali dydaktycznej nr 013; d) remont garażu nr 2 (pom nr -041); e) malowanie pomieszczeń nr 417, od 505 do 507, 514, 514a, 515, 516, od 702 do 707, montaż haków i uchwytów na korytarzu; 2) Zadanie nr 2: a) remont pomieszczenia hali maszyn (pom nr -051); b) remont pomieszczenia warsztatu (pom nr -047, -048); c) remont posadzki w pomieszczeniu wymiennikowni (pom nr – 011); d) montaż regałów w pomieszczeniu nr -030a; 3) Zadanie nr 3: a) wykonanie klimatyzacji pomieszczeń nr 110 i 112; b) wykonanie klimatyzacji pomieszczeń nr 411, 412 i 420; c) wykonanie klimatyzacji pomieszczeń nr 603, 604, 605 i 606; 4. Szczegółowy zakres zamówienia określają: a) Przedmiar robót, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) Rysunki techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną