25 maja 2024

Zamowienia Publiczne

Blog na każdy temat

Prota

Prota jest nowatorskim oprogramowaniem BIM przeznaczonym do projektowania konstrukcji stalowych i żelbetowych, złożonym z czterech modułów. Program Prota pozwala na szybką analizę i precyzyjne tworzenie konstrukcji budowlanych, automatyczne tworzenie szkiców i projektów, umożliwia wyznaczanie połączeń i fragmentów stalowych, jak również zarządzenie i upowszechnianie swoich projektów. Oprogramowanie to posiada przydatne funkcje w dużym stopniu ułatwiające pracę, przez co doceniło go już wielu projektantów konstrukcji stalowych i żelbetowych na całym świecie.

www: https://www.protabim.pl/