Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Celestynów

Gmina Celestynów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Celestynów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-430 Celestynów, ul. Regucka
 • Telefon/fax: tel. 22 7897060 w. 114 , fax. 227 897 011
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Celestynów
  ul. Regucka 3
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7897060 w. 114, fax. 227 897 011
  REGON: 13268965000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.celestynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Celestynów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Celestynów: Część I - przebudowa drogi gminnej usytuowanej na dz. ew. nr 261, 265/2 w miejscowości Ostrów Część II - przebudowa drogi gminnej ul. Sadowej w miejscowości Glina Część III - przebudowa drogi gminnej ul. Kupieckiej w miejscowości Celestynów Część IV - przebudowa drogi gminnej ul. Inżynierskiej w miejscowości Celestynów, Część V - przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w Celestynowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną