Przebudowa i rozbudowa o zewnętrzną klatkę schodową w pawilonie nr 5 oraz rozbiórka schodów zewnętrznych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-320 Mrozy, ul. Leśna
 • Telefon/fax: tel. 257 574 024, , fax. 257 574 612
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach
  ul. Leśna 8
  05-320 Mrozy, woj. mazowieckie
  tel. 257 574 024, , fax. 257 574 612
  REGON: 32502100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mrozy.zpisdn.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa o zewnętrzną klatkę schodową w pawilonie nr 5 oraz rozbiórka schodów zewnętrznych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa i rozbudowa o zewnętrzną klatkę schodową w pawilonie nr 5 oraz rozbiórka schodów zewnętrznych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212413-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną