Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację sprzętu medycznego w postaci: aparatu rentgenowskiego z wyposażeniem typu CR.

Zakład Karny w Sztumie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Karny w Sztumie
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Nowowiejskiego
 • Telefon/fax: tel. 552 672 800 , fax. 0-55 2672820
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Sztumie
  ul. Nowowiejskiego 14
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 552 672 800, fax. 0-55 2672820
  REGON: 31972400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację sprzętu medycznego w postaci: aparatu rentgenowskiego z wyposażeniem typu CR.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzenia w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy do siedziby zamawiającego transportem własnym wykonawcy i na jego koszt sprzętu medycznego w postaci: aparatu rentgenowskiego z wyposażeniem typu CR: jedna lampa, dwa stanowiska – stół, statyw do zdjęć płucnych dla potrzeb Ambulatorium w Zakładzie Karnym w Sztumie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną