„Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług transportu drogowego dla osób - podopiecznych placówki VITA BENE przy ulicy Ordona 3 w Katowicach”

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-057 Katowice, ul. PCK
 • Telefon/fax: tel. 32 251 64 35 , fax. 32 250 37 69
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"
  ul. PCK 1
  40-057 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 251 64 35, fax. 32 250 37 69
  REGON: 27015016700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług transportu drogowego dla osób - podopiecznych placówki VITA BENE przy ulicy Ordona 3 w Katowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi transportu drogowego dla osób - podopiecznych placówki VITA BENE przy ulicy Ordona 3 w Katowicach. 2. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części i obejmuje n/w Zadania: Zadanie 1 - Transport drogowy osób leżących (nie wymaga się opieki medycznej), samochodem przystosowanym do przewozu osób w pozycji leżącej (obsługa: kierowca + sanitariusz/noszowy). Prognozowane zapotrzebowanie wynosi 100h/ m-c i 500 km/m-c, co w okresie 22m-cy (okres obowiązywania umowy) wynosi 2 200 h i 11 000 km. Zadanie 2 - transport samochodem osobowym lub bus osobowy osób chodzących i na wózkach inwalidzkich. Prognozowane zapotrzebowanie wynosi 500 km/m-c, co w okresie 22 m-cy (okres obowiązywania umowy) wynosi 11 000 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną