Przetarg nieograniczony na zadania inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole.’’

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Telefon/fax: tel. 77 446 61 83, 77 446 61 65, , fax. 77 443 57 39
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 446 61 83, 77 446 61 65, , fax. 77 443 57 39
  REGON: 16155521000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zadania inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole.’’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE 1: Wykonanie częściowe strefy lin (wizualizacja urządzenia w podziale na dwa etapy jego realizacji stanowi załącznik dokumentacji projektowej, przedmiotem realizacji jest wskazany w wizualizacji etap pierwszy) na terenie przy ul. Spychalskiego w Opolu (nr dz. 53/24, 53/19, 53/28, 53/4, 51/2 k.m. 41 obręb Opole) - realizacja II Etapu inwestycji; ZADANIE 2: Wykonanie strefy dużego zestawu zabawowego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu (nr dz. 1289/2, 1294/7, 1296/6, 1297/1 k.m. 21 obręb Gosławice) - realizacja III Etapu inwestycji. ZADANIE 3: zaprojektowanie oraz częściowe wykonanie robót budowlanych na terenie przy ul. Złotej – ul. Srebrnej w Opolu (nr dz. 733 k.m. 1 obręb Grotowice) realizacja I Etapu inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną