19 czerwca 2024

Zamowienia Publiczne

Blog na każdy temat

Rola i budowa stycznika

Styczniki są specyficznymi urządzeniami, które pełnią funkcję łącznika elektrycznego. Posiadają dwa położenia styków, gdzie jedno z nich jest przewodzące. Zadaniem styczników jest rozłączanie i załączanie obwodu elektrycznego oraz praca pod dużymi obciążeniami elektrycznymi. Jaką rolę pełni stycznik? Jak jest zbudowany?

Styczniki i ich rola

Stycznik jest zaprojektowany tak, aby umożliwiał bezpośrednie podłączanie urządzeń obciążeniowych, jakie bazują na wysokim natężeniu prądu. Poza układami pomocniczymi posiada styki normalnie otwarte. Ponadto, plusem jest funkcja kontrolowanie i tłumienia łuku elektrycznego, jaki jest wytwarzany w trakcie wyłączania urządzenia. Na rynku znajdziemy sporo różnorodnych rozwiązań o danych cechach i mocach. Popularne są przykładowo styczniki 3 fazowe, które znajdują zastosowanie w przemyśle. Dobrać można jest styczniki https://elektryk-sklep.pl/producent-weidmuller-11112 na stałe napięcie DC lub styczniki na przemienne napięcie AC. Zastosowanie dotyczy sterowania silnikami elektrycznymi, grzałkami, oświetleniem, czy też bateriami elektrycznymi. Styczniki są stosowane w miejscach, gdzie występuje duże obciążenie elektryczne.

Budowa stycznika

Konstrukcja urządzenia odznacza się wysoką wytrwałością mechaniczną i dużą częstością łączeń z zachowaniem małych rozmiarów i niewielkiej masy. Stycznik zbudowany jest z:

  • rdzenia ruchomego,
  • izolacyjnej podstawy,
  • cewki,
  • zwory ruchomej elektromagnesu,
  • styku ruchomego i nieruchomego,
  • stuków zwiernych i rozwiernych,
  • komory gaszeniowej łuku elektrycznego,
  • sprężyny stykowej.