„Subskrypcja oprogramowania AWMoS wraz z usługą monitorowania partycji bazodanowych systemu IBM i, oraz wsparciem technicznym bądź rozwiązanie równoważne

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka
 • Telefon/fax: tel. 022 572 62 54, 022 572 62 51, , fax. 022 572 63 05
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Grójecka 186
  02-390 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 572 62 54, 022 572 62 51, , fax. 022 572 63 05
  REGON: 01581798500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://nfz.ezamawiający.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Subskrypcja oprogramowania AWMoS wraz z usługą monitorowania partycji bazodanowych systemu IBM i, oraz wsparciem technicznym bądź rozwiązanie równoważne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Subskrypcja oprogramowania AWMoS wraz z usługą monitorowania partycji bazodanowych systemu IBM i, oraz wsparciem technicznym bądź rozwiązanie równoważne”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną