„Sukcesywny zakup mrożonek dla jednostek Centrum Usług Logistycznych w Dziwnowie i Międzyzdrojach przez okres 12 miesięcy”

Centrum Usług Logistycznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Usług Logistycznych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-789 Warszawa, ul. Słoneczna
 • Telefon/fax: tel. +48226013329 , fax. +48226015011
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Logistycznych
  ul. Słoneczna 37
  00-789 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226013329, fax. +48226015011
  REGON: 14273254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cul.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywny zakup mrożonek dla jednostek Centrum Usług Logistycznych w Dziwnowie i Międzyzdrojach przez okres 12 miesięcy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Sukcesywny zakup mrożonek dla jednostek Centrum Usług Logistycznych w Dziwnowie i Międzyzdrojach przez okres 12 miesięcy”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15330000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną