Usługa przeprowadzenia okresowej kontroli morskich budowli hydrotechnicznych / obiektów budowlanych, w kompleksach wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia: Część I: Wykonanie usługi okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1, 3 ustawy Prawo budowlane Część II: Wykonanie usługi przeprowadzenia okresowej kontroli rocznej morskich budowli hydrotechnicznych

Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą
 • Telefon/fax: tel. 26 1262198 , fax. 26 1262314
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego Gdynia
  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 26 1262198, fax. 26 1262314
  REGON: 19023285200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia okresowej kontroli morskich budowli hydrotechnicznych / obiektów budowlanych, w kompleksach wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia: Część I: Wykonanie usługi okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1, 3 ustawy Prawo budowlane Część II: Wykonanie usługi przeprowadzenia okresowej kontroli rocznej morskich budowli hydrotechnicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa przeprowadzenia okresowej kontroli morskich budowli hydrotechnicznych / obiektów budowlanych, w kompleksach wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia: Część I: Wykonanie usługi okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1, 3 ustawy Prawo budowlane Część II: Wykonanie usługi przeprowadzenia okresowej kontroli rocznej morskich budowli hydrotechnicznych Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3a-b (odpowiednim dla danej części zamówienia) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną