Świadczenie usługi okresowych przeglądów, w tym konserwacji, sprzętu medycznego, PN-102/20/DW

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-781 Warszawa, W.K. Roentgena
 • Telefon/fax: tel. 22/570-94-60, , fax. 22/570-94-60
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
  W.K. Roentgena 5
  02-781 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22/570-94-60, , fax. 22/570-94-60
  REGON: 28836600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl;
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi okresowych przeglądów, w tym konserwacji, sprzętu medycznego, PN-102/20/DW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okresowych przeglądów, w tym konserwacji, sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załącznikach nr 2.1 - 2.6 do SIWZ. Wykaz sprzętu medycznego - formularz cenowy stanowią załączniki; a) pakiet nr 1 – aparaty USG produkcji BK Medical – załącznik nr 2.1a do SIWZ, b) pakiet nr 2 – aparaty USG produkcji Hitachi Aloka - załącznik nr 2.2a do SIWZ c) pakiet nr 3 - aparaty do kriochirurgii/krioterapii - załącznik nr 2.3a do SIWZ d) pakiet nr 4 – diatermia - załącznik nr 2.4a do SIWZ, e) pakiet nr 5 – kolposkopy/videokolposkopy - załącznik nr 2.5a do SIWZ, f) pakiet nr 6 – stymulatory nerwów obwodowych STIMUPLEX - załącznik nr 2.6a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną