Świadczenie usługi polegającej na ochronie osób i mienia w obiektach Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 52 32 55 540 , fax. 52 32 55 570
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
  ul. Marcinkowskiego 42718
  85-056 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 32 55 540, fax. 52 32 55 570
  REGON: 90221337000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mck-bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Jednostka Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na ochronie osób i mienia w obiektach Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie osób i mienia w obiektach Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej przy wykorzystaniu systemów zabezpieczenia obecnie zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego, w zakresie i na warunkach określonych w załącznikach do SIWZ Miejsce realizacji zamówienia: 1) Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 12 – 14, 85-056 Bydgoszcz. 2)Zespół Pałacowo Parkowy przy ul. Bydgoskiej 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska (ZPP w Ostromecku: Pałac Nowy, Pałac Stary). 3)Barka LEMARA przy ul. Spichlernej 1, 85-108 Bydgoszcz. 4)Zaplecze Barki LEMARA przy ul. Spichlernej 1, 85-108 Bydgoszcz. 5)Galeria Wspólna przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz. 6)Szopka Bożonarodzeniowa na Płycie Starego Rynku lub na Placu Teatralnym w Bydgoszczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną