Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku w al. Jerozolimskich 28 – Punkt Obsługi Klienta”

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy
 • Telefon/fax: tel. (22)6956015 , fax. (22)6956019
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22)6956015, fax. (22)6956019
  REGON: 01327262000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mazowieckie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku w al. Jerozolimskich 28 – Punkt Obsługi Klienta”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku w al. Jerozolimskich 28 – Punkt Obsługi Klienta”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną