Wykonanie obwodów PCB z montażem

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana
 • Telefon/fax: tel. 22 273 16 04 , fax. 22 273 16 53
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 273 16 04, fax. 22 273 16 53
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbj.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie obwodów PCB z montażem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obwodów PCB z montażem. 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Zamówienie składa się z sześciu części: 1) Część nr 1 - Wykonanie obwodów PCB z montażem „Karta dystrybucji zasilania” – 2 szt. Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa załącznik nr A do SIWZ (specyfikacja w formie archiwów umieszczona na stronie internetowej). 2) Część nr 2 - Wykonanie obwodów PCB z montażem „Karta główna tomografu” – 2 szt. Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr B do SIWZ (specyfikacja w formie archiwów umieszczona na stronie internetowej); 3) Część nr 3 - Wykonanie obwodów PCB z montażem „Karta złącz SATA” – 2 szt. Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr C do SIWZ (specyfikacja w formie archiwów umieszczona na stronie internetowej); 4) Część nr 4 - Wykonanie obwodów PCB z montażem „Karta odczytu danych” – 12 szt. Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr D do SIWZ (specyfikacja w formie archiwów umieszczona na stronie internetowej); 5) Część nr 5 -Wykonanie obwodów PCB z montażem „Karta pomiarowa SSHV” – 12 szt. Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr E do SIWZ (specyfikacja w formie archiwów umieszczona na stronie internetowej); 6) Część nr 6 - Wykonanie obwodów PCB z montażem „Karta generatora impulsów HV” – 40 szt. Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr F do SIWZ (specyfikacja w formie archiwów umieszczona na stronie internetowej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31712310-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną