Wykonanie remontu pomieszczenia oraz wymiany drzwi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku R-1 na terenie ZUOP w Otwock-Świerk

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana
 • Telefon/fax: tel. 227 180 092 , fax. 227 180 257
 • Data zamieszczenia: 2019-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 227 180 092, fax. 227 180 257
  REGON: 17471611000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuop.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczenia oraz wymiany drzwi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku R-1 na terenie ZUOP w Otwock-Świerk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczenia nr 04 (węzeł cieplny) oraz wymiana drzwi wraz z robotami towarzyszącymi na I piętrze (pokoje o numerach: 201, 201a, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 214, 216, 217 oraz II piętrze (pokoje o numerach: 301, 315) w budynku R-1 na terenie ZUOP w Otwock-Świerk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną