Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i modernizacji Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego – Etap II

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska
 • Telefon/fax: tel. 048 6163175 w. 52, 6163063 , fax. 486 163 175
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
  ul. Bodzentyńska 17
  27-100 Iłża, woj. mazowieckie
  tel. 048 6163175 w. 52, 6163063, fax. 486 163 175
  REGON: 67090229300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip2.szpitalilza.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i modernizacji Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy i modernizacji Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego – Etap II Zakres prac obejmuje także dostawę i montaż stacji pomp próżniowych, sprężarek powietrza wraz adaptacją pomieszczenia pod ich montaż jak również wyposażenie określone w technologii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną