Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie czterech dźwigów osobowych w Domach Studenta nr 1 „Filon” oraz 4 „Asystent” Politechniki Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Świętokrzyska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 413 424 150 , fax. 041 3443874,041 3424140
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Świętokrzyska
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 424 150, fax. 041 3443874,041 3424140
  REGON: 16950000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie czterech dźwigów osobowych w Domach Studenta nr 1 „Filon” oraz 4 „Asystent” Politechniki Świętokrzyskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie czterech dźwigów osobowych w Domach Studenta nr 1 „Filon” oraz 4 „Asystent” Politechniki Świętokrzyskiej, tj: demontaż czterech dźwigów elektrycznych: 1) Nr fabryczny 40429 (nr UDT 3110060494) - Dom Studenta nr1 FILON 2) Nr fabryczny 40430 (nr UDT 3110060495) - Dom Studenta nr1 FILON 3) Nr fabryczny A-2019 (nr UDT 3110060332) - Dom Studenta nr4 ASYSTENT 4) Nr fabryczny D8SD0930 (nr UDT 3110060333) - Dom Studenta nr4 ASYSTENT oraz dostawa i montaż z nowych dźwigów elektrycznych służących do przewozu osób, z wykonaniem dodatkowego przystanku na poziomie 9 zgodnych z normą dźwigową PN-EN 81.20.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną