Wykonanie usług remontowych na terenie siedziby RZGW w Szczecinie polegających na myciu i malowaniu elewacji 3 ścian budynku oraz malowaniu pomieszczeń biurowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna
 • Telefon/fax: tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Żelazna 59A
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szczecin.wody.gov.pl /
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług remontowych na terenie siedziby RZGW w Szczecinie polegających na myciu i malowaniu elewacji 3 ścian budynku oraz malowaniu pomieszczeń biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług remontowych polegających na myciu, usunięcie osadów z glonów i porostów, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą elewacji 3 ścian budynku oraz malowaniu pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 do SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442110-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną