Wykonanie zestawu tablic "Łemkowskie sady" i "Magurskie łąki"

Magurski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Magurski Park Narodowy
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 38-232 Krempna, Krempna
 • Telefon/fax: tel. 134 414 099, , fax. 134 414 440
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Magurski Park Narodowy
  Krempna 59
  38-232 Krempna, woj. podkarpackie
  tel. 134 414 099, , fax. 134 414 440
  REGON: 18078930900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.magurskipn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zestawu tablic "Łemkowskie sady" i "Magurskie łąki"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, wykonaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego 20 tablic tematycznych „Łemkowskie sady” i „Magurskie łąki”. Parametry techniczne tablic: wydruk na profesjonalnych drukarkach wielkoformatowych o rozdzielczości cn. 400 dpi wykorzystujących 10 pigmentów (barwników), wydruk wykonany na profesjonalnych papierach fotograficznych przy użyciu najwyższej klasy atramentów gwarantujących co najmniej 10 letnią trwałość wydruków kolorowych (światłotrwałość), wydruk na papierze matowym podklejony na piankę i foliowany (foliowanie matowe), wymiary tablicy: 70/100 cm, układ: poziomy lub pionowy, rodzaj pianki: biała, grubość 5 mm, foliowanie: jednostronnie, folia matowa, dodatki: 2 uchwyty z tyłu, aluminiowa ramka, ilość: 20 sztuk. Wstępna koncepcja tablic: Tablice maja prezentować informacje i zdjęcia z zakresu dwóch tematów: Łemkowskie sady (10 szt.) Magurskie łąki (10 szt.) Wykonanie: Zamawiający dostarczy w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, niezbędne materiały do opracowania graficznego projektu tablic; Wykonawca przedstawi projekt Zamawiającemu do weryfikacji oraz uwzględni uwagi Zamawiającego; Przed wydrukiem Wykonawca musi uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację ostatecznej wersji projektu tablic przez Zamawiającego. Wykonanie barwnego wydruku próbnego jednej tablicy umożliwiającego ocenę jakości wydruku – proof certyfikowany w skali 1:1. Druk i dostarczenie gotowych tablic w ilości 20 sztuk do siedziby Zamawiającego. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania graficznego powstającego w ramach zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną