Wzmocnienie stropów wraz z modernizacją lokali mieszkalnych nr 3 i 15 przy ulicy Szewskiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3-go Maja
 • Telefon/fax: tel. 447 323 770 , fax. 447 323 771
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Al. 3-go Maja 31
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 447 323 770, fax. 447 323 771
  REGON: 59063814500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tbs-piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienie stropów wraz z modernizacją lokali mieszkalnych nr 3 i 15 przy ulicy Szewskiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wzmocnienie stropów wraz z modernizacją lokali mieszkalnych nr 3 i 15 przy ulicy Szewskiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Zamówienie obejmuje m.in. roboty polegające na: rozebraniu podłóg i usunięcie ocieplenia z polepy glinianej z pomiędzy belek stropowych, rozebraniu ślepej podłogi, wzmocnieniu drewnianych belek stropowych, wykonaniu nowej ślepej podłogi z desek na łatach, wykonaniu izolacji z folii paroizolacyjnej, izolacji termicznej i wylewki cementowej. wykonaniu podłogi z płyt OSB oraz posadzek z paneli podłogowych lub wykładziny pcv, odtworzeniu rozebranych ścianek wraz z remontem okładzin ściennych i podłogowych oraz niezbędnym malowaniem pomieszczeń, wykonaniu sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną