Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Linia

Gmina Linia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Linia
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 84-223 Linia, ul. Turystyczna
 • Telefon/fax: tel. 58 6768582, 6768594, , fax. 58 676 85 69
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Linia
  ul. Turystyczna 15
  84-223 Linia, woj. pomorskie
  tel. 58 6768582, 6768594, , fax. 58 676 85 69
  REGON: 191675327
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminalinia.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Linia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Linia przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Gminę Linia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną