Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym oraz przetrząsarki wirnikowej na potrzeby projektu LIFE4Delta_PL w podziale na zadania częściowe

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-655 Kielce, ul. Łódzka
 • Telefon/fax: tel. 0-41 345 58 80 , fax. 0-41 345 51 91
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
  ul. Łódzka 244
  25-655 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 345 58 80, fax. 0-41 345 51 91
  REGON: 13900840000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym oraz przetrząsarki wirnikowej na potrzeby projektu LIFE4Delta_PL w podziale na zadania częściowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym oraz przetrząsarki wirnikowej na potrzeby projektu LIFE4Delta_PL w podziale na zadania częściowe A. Podstawowe parametry techniczne: Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem czołowym o następujących cechach: 1) Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 - 2020 r. 2) Spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, 3) Ciągnik musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu nieogrzewanym (tzn. pomieszczeniach zamkniętych – wentylowanych, w których nie przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła). Silnik 1) Wysokoprężny o mocy w przedziale 105 – 115 KM 2) Liczba cylindrów 4 3) Pojemność silnika w przedziale 3600 – 4000 cm3 Napęd 1) Ilość biegów min. 16P/16T 2) Ilość półbiegów pod obciążeniem: min. 2 2) Rewers sterowany elektrohydraulicznie z regulacją czułości zmiany kierunku 3) Napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie 4) Mokre sprzęgło jazdy sterowane hydraulicznie 5) Wybór trybu jazdy przód/tył bez użycia sprzęgła 6) Na osiach pojazdu zamontowane pojedyncze koła 7) Skrzynia biegów synchronizowana z prędkością jazdy 40 km/h Układ hamulcowy 1) Hamulce wielotarczowe mokre sterowane hydraulicznie 2) Mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie 3) Instalacja pneumatyczna 2 obwodowa umożliwiająca sterowanie układem hamulców przyczepy Układ hydrauliczny 1) Tył ciągnika - min. dwie pary wyjść hydraulicznych 2) Tylny TUZ o udźwigu w przedziale min. 4500 – 5600 kg 3) TUZ kategorii II z automatycznymi zabezpieczeniami 4) Wydajność pompy l/min zewnętrznej w przedziale 50 – 65 5) Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego WOM 1) Elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem 2) Min. cztery prędkości tylnego wałka WOM 540, 540E, 1000, 1000E Kabina 1) Homologacja na dwie osoby w kabinie 2) Klimatyzacja i ogrzewanie 3) Kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz 4) Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie 5) Fotel pasażera musi spełniać minimum wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 6) Wszystkie miejsca siedzące skierowane w kierunku jazdy 7) Lusterka zewnętrzne 8) Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby 9) Szyberdach lub dach przeszklony 10) Dodatkowe światła robocze na słupkach kabiny 11) Radio 12) Lampa ostrzegawcza koloru żółtego, 13) Kabina pojazdu wyposażona w dywaniki lub wykładzinę podłogową wykonaną z materiału antypoślizgowego i łatwo zmywalnego 14) Pojazd wyposażony w stopnie antypoślizgowe, uchwyt umożliwiający wchodzenie i wychodzenie z kabiny Pozostałe parametry 1) Opony do pracy z ładowaczem czołowym, radialne (minimalna szerokość przód 480/65R24, tył 540/65/R34) 2) Felgi spawane 3) Zaczep główny transportowy automatyczny o przesuwnej zmianie wysokości 4) Zaczep dolny rolniczy i stały zaczep do przyczep jedno osiowych Wyposażenie 1) Gaśnica 2) Trójkątną tablicę wyróżniającą 3) Błotniki kół przednich i tylnych 4) Trójkąt ostrzegawczy 5) Układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół pojazdu 6) Przyciski do obsługi podnośnika i WOM na tylnych błotnikach Ładowacz czołowy fabrycznie nowy 2020 r w kolorze ciągnika 1) Poziomowany 2) Sterowanie – joystick 3) Minimalny udźwig kg w punkcie obrotu na maksymalnej wysokości 1600 kg 4) Minimalna wysokość podnoszenia w osi obrotu 3,80 m 5) Masa ładowacza bez wyposażenia w przedziale 450 – 500 kg 6) Instalacja min. 3-sekcyjna 7) Widły do bel montowane na ramce 8) Amortyzacja drgań 9) Przeciwwaga min. 600 kg 10) Szybkosprzęg hydrauliczny Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Szczegółowej specyfikacji technicznej (załączniku nr 1 do SIWZ – Zadanie nr 1). Wymagane parametry techniczne i wyposażenie ciągnika, wskazane powyżej, należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych. Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa przetrząsarki wirnikowej zawieszanej o następujących cechach: Wymagane parametry: - szerokość robocza : 4,7 m, - ilość karuzel: 4, - hydraulicznie składana, - 6 zębów na karuzelę, - regulacja ustawienia kół do pracy na skraju łąki, - tablice ostrzegawcze z tylnymi światłami drogowymi, - koło kopiujące, - wał napędowy (WPT). Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Szczegółowej specyfikacji technicznej (załączniku nr 1 do SIWZ- Zadanie nr 2). Wymagane parametry techniczne dla przetrząsarki, wskazane powyżej, należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o zapisy Szczegółowej Specyfikacji (Załącznik nr 1 do SIWZ) Technicznej i wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną