Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 77-300 Człuchów, Szczecińska
 • Telefon/fax: tel. 598342281 , fax. 598342459
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
  Szczecińska 16
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 598342281, fax. 598342459
  REGON: 77148060300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-czluchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku, m.in.: probówki, cewniki, dreny, inny sprzęt medyczny szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy. Sukcesywne dostawy odbywać się będą w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielono na 27 części - pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną