Zorganizowanie transportu uczestników zajęć organizowanych w ramach projektu: „Małopolskie talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” – w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem dzieciom opieki podczas przewozu

Miejski Ośrodek Obsługi Szkół ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Obsługi Szkół
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-340 Wolbrom, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 032 644 11 26 , fax. 032 644 11 26
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Obsługi Szkół
  Krakowska 1
  32-340 Wolbrom, woj. małopolskie
  tel. 032 644 11 26, fax. 032 644 11 26
  REGON: 27278992700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://moos.wolbrom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie transportu uczestników zajęć organizowanych w ramach projektu: „Małopolskie talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” – w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem dzieciom opieki podczas przewozu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wolbrom na zajęcia organizowane w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Wolbromiu (CWUZ), mieszczącym się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu, utworzonym w ramach projektu „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny- Gmina Wolbrom”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.5 Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów) oraz odwóz tych uczniów po zakończeniu zajęć do miejsc zamieszkania. Na wszystkich trasach w obrębie Zamówienia transport uczniów będzie odbywał się z opiekunem, którego zapewni Wykonawca. 2. Zamówienie obejmuje 4 części: Część nr 1. Dowóz/odwóz uczestników zajęć z matematyki i nauk technicznych - I i II etap edukacyjny oraz uczestników zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowych – I i II etap edukacyjny - 4 grupy uczniów, na przykładowej trasie: Wolbrom – Chełm – Gołaczewy – Chrząstowice – Zarzecze – Kaliś – Lgota Wolbromska – Załęże – Strzegowa – Kąpiele Wielkie – Łobzów – Jeżówka – Podlesice II – Wierzchowisko – Budzyń – Wolbrom Część nr 2. Dowóz/odwóz uczestników zajęć z języka angielskiego - I i II etap edukacyjny oraz uczestników zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowych – I i II etap edukacyjny – 4 grupy uczniów na przykładowej trasie: Wolbrom – Chełm – Gołaczewy – Chrząstowice – Zarzecze – Kaliś – Lgota Wolbromska – Załęże – Strzegowa – Kąpiele Wielkie – Łobzów – Jeżówka – Podlesice II – Wierzchowisko – Budzyń – Wolbrom Część nr 3. Dowóz/odwóz uczestników zajęć z przedsiębiorczości - I i II etap edukacyjny oraz uczestników zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowych – I i II etap edukacyjny, 4 grupy uczniów na przykładowej trasie: Wolbrom – Chełm – Gołaczewy – Chrząstowice – Zarzecze – Kaliś – Lgota Wolbromska – Załęże – Strzegowa – Kąpiele Wielkie – Łobzów – Jeżówka – Podlesice II – Wierzchowisko – Budzyń – Wolbrom Część nr 4. Dowóz/odwóz uczestników zajęć z informatyki – I i II etap edukacyjny oraz uczestników zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowych – I i II etap edukacyjny, 4 grupy uczniów na przykładowej trasie: Wolbrom – Chełm – Gołaczewy – Chrząstowice – Zarzecze – Kaliś – Lgota Wolbromska – Załęże – Strzegowa – Kąpiele Wielkie – Łobzów – Jeżówka – Podlesice II – Wierzchowisko – Budzyń – Wolbrom 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 4-4a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną