ZP/CZD/0126/20 Dostawa cewników specjalistycznych współpracujących z aparatem do urodynamiki Elipse firmy Andromeda oraz przeznaczonych do hemodializy – 4 pakiety

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich
 • Telefon/fax: tel. +48228151024 , fax. +48228151015
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
  Al. Dzieci Polskich 20
  04-730 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48228151024, fax. +48228151015
  REGON: 00055796100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/CZD/0126/20 Dostawa cewników specjalistycznych współpracujących z aparatem do urodynamiki Elipse firmy Andromeda oraz przeznaczonych do hemodializy – 4 pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa cewników specjalistycznych współpracujących z aparatem do urodynamiki Elipse firmy Andromeda oraz przeznaczonych do hemodializy – 4 pakiety w ilościach określonych w formularzach cenowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną