"Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Psiny poprzez odbudowę budowli piętrzących w km:6+100, 12+346, 28+600"

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (22) 37 20 260 , fax. +48 (22) 37 20 295
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (22) 37 20 260, fax. +48 (22) 37 20 295
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Psiny poprzez odbudowę budowli piętrzących w km:6+100, 12+346, 28+600"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Psiny poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 6+100, 12+346, 28+600” na terenie miejscowości Bieńkowice gm. Krzyżanowice woj. śląskie, Wojnowice gm. Krzanowice woj. śląskie oraz Raków gm. Baborów woj. opolskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z mapą poglądową Załącznik nr 2 – Harmonogram prac projektowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną