25 maja 2024

Zamowienia Publiczne

Blog na każdy temat

Analizy statystyczne i ich wykorzystanie w pracach licencjackich

Najczęściej podczas pisania prac licencjackich tworzy się bardzo skromne i ograniczone badania, które nie wymagają większych nakładów czasowych. Tym samym interpretacja ich wyników zazwyczaj nie przynosi żadnych trudności i studenci radzą sobie z tym zadaniem bez większych problemów. Niekiedy jednak ogrom zebranych danych utrudnia ich właściwą interpretację i może kończyć się logicznymi i merytorycznym błędami.

Ochrona przed pomyłką

Aby skutecznie chronić się przed popełnieniem takich błędów, można zlecić analizy statystyczne do pracy dyplomowej zewnętrznej firmie. Może ona dokonać ich w sposób całkowity, czyli samodzielnie przedstawić wyniki w przystępnej formie graficznej i pisemnej, ale również tylko dokonać sprawdzenia już wykonanej analizy i ewentualnie przeprowadzić jej korektę. Taka podwójna ochrona przed pomyłką jest bardzo ważna, ponieważ obliczenia statystyczne pojawiające się przy pisaniu pracy licencjackiej mogą być potem wykorzystane do tworzenia pracy magisterskiej. Rzetelność wyników to gwarancja tego, że nie zostaną one podważone podczas egzaminu licencjackiego.

Gwarancja poprawności danych

Co więcej, jeśli analizy statystyczne przeprowadzane są przez kogoś z zewnątrz, bardziej doświadczonego i dobrze znającego realia statystyczne, znacznie wzrasta poziom merytoryczny takiej analizy. Studenci mogą również liczyć na profesjonalną pomoc na etapie samego przygotowywania badania do analizy, konsultacje w czasie badania i omówienie wyników, co automatycznie przekłada się na szybsze tempo pisania samej pracy licencjackiej.